Bildiğini bilenden, bilmediğini bilmeyene

Bildiğini bilenin arkasından gidin. Bildiğini bilmeyeni uyandırın. Bilmediğini bilene öğretin. Bilmediğini bilmeyenden uzaklaşın. – Konfüçyüs

Not:

Bu yazıya "bilmedigini bilmeyenden" ifadelerinin aranmasıyla da ulaşılabilir.

Beğendiniz mi? Paylaşın!